Meritve električnih instalacij
 
Naša dejavnost sega tudi na področje meritev elektro energetskih sklopov. Merimo lahko izolacijske upornosti vodnikov, izenačitve potencialov, zemeljske upornosti, strelovodne sisteme, delovanje zaščitnih elementov v instalacijah…itd.

Meritve izvajamo v stanovanjskih in industrijskih objektih, s sodobnim merilnim instrumentom METREL Eurotest 61557 in v skladu z standardom SIST HD 60364-6 za električne in SIST EN 62305 za strelovodne inštalacije.