Robotika
 

V sodobnem času vse hitrejše modernizacije in optimizacije je robot nepogrešljiv sestavni del transportnih in proizvodnih sistemov.

Naše reference segajo na področje dveh najpogostejših robotskih sistemov KUKA in ABB.