Osebje podjetja

 
Direktor

Dražen KUČA
E: d.kuca@elektro-ka.si

 

Administracija

Tadejka TOPOLOVEC
E: t.topolovec@elektro-ka.si

Vesna KOVAČEC
E: v.kovacec@elektro-ka.si

 

Tehnična služba, Organizacija dela, Vodenje gradbišč

Dušan RUGANI
E: d.rugani@elektro-ka.si

Gabriel TARČA
E: g.tarca@elektro-ka.si